หน้าหลัก


ปวงข้าพระพุทธเจ้า 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

คณะกรรมการมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

คณะกรรมการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

Visitors: 51,934